Fryslân n-w

Deze pagina bevat de volgende wandelroutes : 

 • Aldegeaster Brekken 17,5 km
 • Dokkumer Nwe Zijlen - Ee 11,5
 • Ferwert 8
 • Easterlittens  7
 • Ezumazijl  2,8
 • Hilaard - Leons  9,3
 • Jorwerd - Baard 13
 • Leons-Baard  8,6
 • Noarderleech  4
 • Oosthem 12,5
 • Parrega 16
 • Paesens 5
 • Pingjumer Gulden Halsband 16
 • Raerd 9,5
 • Reahûs 8
 • Tritzum 7,2
 • Tzum 8 of 12
 • Westhoek 5
 • Wons 8

Aldegeaster Brekken 

Vanuit het centrum van Oudega. Het pontje vaart van 1 april tot 1 september, maandag - zaterdag : 9.00-12.30 u. en 13.00-17.30 u.  en 18.00-19.00 u. (juni/juli/augustus : tot 20.00 u), zondags : vanaf 11.00 u. Oktober : weekends en Noordelijke herfstvakantie dagelijks.


Easterlittens

De tocht begint in het centrum van Easterlittens.


Dokkumer Nieuwe Zijlen - Ee

De route begint op het parkeerterrein bij Dokkumer Nieuwe Zijlen.


Ferwert

De route  begint op het parkeerterrein halverwege Ferwert en Wânswert.


Ezumazijl

Begin bij de uitwateringssluis van Ezumazijl, de monding van de (Dokkumer) Ee. 


Hilaard - Leons

De start is bij het parkeerterrein in het centrum van Hilaard. Honden zijn niet toegestaan.


Jorwert-Baard

De route start bij de kerk in Jorwert. Honden zijn niet toegestaan.


Leons - Baard

De route begint vanaf het kerkje in Leons. Honden zijn niet toegestaan.


Noarderleech

De route begint bij Het Buitendijkswechy. 


Oosthem

De route begint bij de Hervormde kerk van Oosthem. Honden zijn niet toegestaan. 


Parrega

Deze route begint bij de mooie kerk in Parrega. 


Paesens

Begin van de route op de parkeerplaats bij het Fiskershûske. 


Pingjumer Gulden Halsband

De route begint voor het voormalige gemeentehuis in Witmarsum aan de Arumerweg.


Raerd

De route start vanaf de kerk in Raerd.


Reahûs

De route begint vanaf de kerk in Reahûs.


Tritzum

De start is bij het fietspad vanaf de Wommelserweg. Honden zijn op een deel van de route verboden.


Tzum

De route is 8 km. Met de verlenging over Tritzum ongeveer 11 km. Start bij de kerk in Tzum. Honden zijn op een deel van de route verboden.


Westhoek

De route begint vanaf de parkeerplaats bij de zeedijk over de dijk of de zee(buiten)kant van de dijk.


 Wons

De route begint in Wons (F:Wûns).